Sản phẩm bảo vệ máy tính

Để bảo vệ máy tính hay laptop của mình, bạn luôn cần tiến hành các biện pháp hợp lý.

  • Cài đặt phần mềm diệt virus.
  • Cập nhật phiên bản mới nhất cho tất cả các phần mềm trong máy tính của bạn.
  • Kiểm tra các cài đặt bảo mật.
  • Kiêm tra kỹ khi mở các tập tin đính kèm của email hay các đường link chia sẻ qua ứng dụng xã hội.
  • Không cài đặt các chương trình không quen thuộc.