Sản phẩm công cụ thanh toán

Với sự xuất hiện của các công nghệ hiện đại như Apple Pay, Android Pay, người dùng có thể thanh toán trực tiếp bằng chiếc điện thoại của mình, chứ không cần quét thể qua máy đọc.