Sản phẩm hỗ trợ live stream

Live stream là phát sóng và tương tác trực tiếp với bạn bè và người quan tâm trên những mạng xã hội về những sự việc đang xảy ra ở thời gian thực.

Để thực hiện được livestream thì bạn phải dùng ứng dụng trong 1 chiếc điện thoại, hoặc phần mềm của 1 chiếc máy tính có camera. Những thiết bị này phải có khả năng truyền tải nội dung trực tiếp qua Internet và nó cần phải có máy quay video, hệ thống trao đổi âm thanh, phần mềm chụp màn hình.