Sản phẩm làm nước nóng lạnh

Hiện nay có các loại sản phẩm có thể nhanh chóng biến nước thành nước nóng hoặc lạnh tùy theo nhu cầu một cách nhanh chóng. Các cây nóng lạnh có thể lọc nước và làm nước nóng hay lạnh tùy vòi, các bình đun siêu tốc có thể làm sôi nước trong vòng vài phút.