Sản phẩm pha cà phê

Để pha được 1 tách cà phê, chúng ta có thể sử dụng cách pha cà phê phin xuất hiện từ thế kỷ 19, hoặc sử dụng các loại máy hiện đại.